29. 12. 2023.
Главна служба за ревизију комплетирала циклус ревизија за 2023. годину
03. 10. 2023.
Народна скупштина Републике Српске усвојила Годишњи ревизорски извјештај за 2023. годину
27. 02. 2023.
Потписан споразум о провођењу паралелне ревизије учинка у области родне равноправности
14. 02. 2023.
Ревизори Главне службе за ревизију сертификовани од стране INTOSAI
30. 12. 2022.
Проведен највећи број ревизијских ангажмана од када дјелује Главна служба за ревизију
01. 12. 2022.
Представник Главне службе за ревизију учествовао на панел дискусији “Унапређење јавне ревизије на локалном нивоу”
25. 11. 2022.
Одржана регионална конференција на тему родне равноправности
25. 10. 2022.
Семинар и VI годишњи састанак EUROSAI TFMA радне групе за ревизију општина у Литванији
18. 10. 2022.
Представници Главне службе за ревизију посјетили Ревизорски суд Аустрије и генерални секретаријат Међународне организације врховних ревизорских институција