A B C Č Ć D Đ E F G H I J K L Lj M N Nj O P R S Š T U V Z Ž

Rizik neotkrivanja ili rizik detekcije

Vidjeti: Detekcioni rizik.

Rizik od materijalno (značajnog) pogrešnog iskaza

Rizik karakterističan za finansijsku reviziju, a odnosi se na to da finansijski izvještaji sadrže materijalno značajne pogrešne iskaze i/ili da informacije o predmetnom pitanju materijalno pogrešno iskazane prije angažovanja (revizije) i ovaj rizik se sastoji iz dvije komponete: inherentnog i kontrolnog rizika. (Vidjeti: Inherentni rizik; Kontrolni rizik)

Rizik od materijalno pogrešnog iskaza (ili značajnog pogrešnog prikazivanja) postoji tamo gdje postoji razumna mogućnost da se pogrešno prikazivanje dogodi (faktor vjerovatnoće) i da bude materijalno značajno ako bi se dogodilo (faktor veličine).

Rukovodstvo

Jedno ili više lica koja imaju izvršnu odgovornost za poslovanje subjekta revizije. Pretpostavka koja se odnosi na odgovornost rukovodstva, a na kojoj se zasniva sprovođenje revizije je da rukovodstvo (i, gdje je to slučaj, lica ovlašćena za upravljanje) prihvataju i razumiju da imaju sljedeće odgovornosti koje su ključne za provođenje revizije u skladu sa Međunarodnim standardima revizije, a to su:

a) odgovornost za pripremu finansijskih izvještaja u skladu sa primjenljivim okvirom finansijskog izvještavanja;

b) odgovornost za internu kontrolu za koju rukovodstvo odredi da je neophodna za pripremu finansijskih izvještaja koji ne sadrže materijalno pogrešne iskaze nastale greškom ili usljed kriminalne radnje i

c) odgovornost da omogući revizoru pristup svim informacijama za koje rukovodstvo zna da su relevantne (što uključuje evidencije, dokumentaciju i ostale podatke), sve dodatne informacije koje revizor može da zatraži od rukovodstva za potrebe revizije i neograničen pristup licima od kojih je po mišljenu revizora neophodno pribaviti revizijske dokaze.

Za cjelovitu informaciju vidjeti i pod: Lica ovlašćena za upravljanje.