05. 10. 2022.
Članak Glavne službe za reviziju objavljen u EUROSAI TFMA biltenu
13. 07. 2022.
Predsjednik Državne revizorske institucije Srbije posjetio Glavnu službu za reviziju javnog sektora Republike Srpske
14. 06. 2022.
Potpisan memorandum o razumijevanju između Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske i Agencije Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena
30. 05. 2022.
Predstavnica Glavne službe za reviziju učestvovala u radu stručnog dijela Kongresa EUROSAI
30. 05. 2022.
Izvještaj Glavne službe za reviziju prezentovan na Forumu u organizaciji UNDP
21. 04. 2022.
Studenti Ekonomskog fakulteta posjetili Glavnu službu za reviziju javnog sektora RS
09. 11. 2021.
V Godišnji sastanak i seminar EUROSAI TFMA radne grupe za reviziju opština u Bečićima (Crna Gora)
12. 10. 2021.
Sjednica Predsjedništva Saveza opština i gradova Republike Srpske
27. 09. 2021.
Dvodnevni seminar za članove Odbora za reviziju i drugih odbora Narodne skupštine Republike Srpske