Predsjednik Državne revizorske institucije Republike Srbije dr Duško Pejović je 12. jula 2022. godine posjetio Glavnu službu za reviziju javnog sektora Republike Srpske i sastao se sa glavnim revizorom Jovom Radukićem i zamjenicom glavnog revizora Božanom Trninić.

Sastanak je organizovan u okviru Sporazuma o profesionalnoj saradnji, koji su čelnici Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske i Državne revizorske institucije Republike Srbije obnovili 6. februara 2020. godine u Beogradu.

Oblasti saradnje, predviđene Sporazumom, odnose se i na razmjenu iskustava u prevođenju i primjeni INTOSAI standarda i druge profesionalne regulative, organizovanje zajedničkih obuka, radionica i seminara u oblasti eksterne revizije u javnom sektoru.

Takođe, Glavna služba za reviziju je i ove godine izvršila reviziju završnog računa Državne revizorske institucije Republike Srbije koja je dostavljena Narodnoj skupštini Republike Srbije.

„Saradnja između naše dvije institucije se ne odvija samo na najvišem nivou, između mene i glavnog revizora, već i između naših revizora koji razmjenjuju znanja i iskustva što znači da naš Sporazum o saradnji zaista živi u praksi i to me veoma raduje. Takođe, iskoristio bih ovu priliku da čestitam kolegama iz Republike Srpske na useljenju u nove prostorije koje spadaju u red najboljih u regionu”, rekao je dr Duško Pejović.

Glavni revizor Jovo Radukić se zahvalio kolegi na posjeti i istakao svoje zadovoljstvo dosadašnjom saradnjom koja se ogleda i u paralelnoj reviziji učinka koje su prošle godine izvršile vrhovne revizorske institucije Republike Srpske i Srbije.

Na sastanku se razgovaralo o tekućoj saradnji u skladu sa potpisanim Sporazumom o profesionalnoj saradnji, kao i o mogućim modalitetima za ostvarivanje određenih profesionalnih aktivnosti u budućnosti.