Napomena

Pristup izvještajima o reviziji koji su objavljeni prije 01.01.2017. godine je omogućen na upit. Potrebno je poslati zahtjev za dostavu podataka na e-mail: revizija@gsr-rs.org

Link: Lista revizija provedenih prije 01.01.2017.
Pronađeno: 14 rezultata
Strana 1 od 2
Objavljeno: 21. 12. 2020.
Revidirani period: 2017

Dom zdravlja Modriča

Negativan zaključak o provođenju preporuka

Vrsta angažmana: Pregled provođenja preporuka finansijske revizije

Vrsta subjekta: Jedinice lokalne samouprave

Objavljeno: 07. 12. 2020.
Revidirani period: 2017

Opština Istočni Stari Grad

Zaključak sa rezervom o provođenju preporuka

Vrsta angažmana: Pregled provođenja preporuka finansijske revizije

Vrsta subjekta: Jedinice lokalne samouprave

Objavljeno: 07. 12. 2020.
Revidirani period: 2018

Opština Kupres

Negativan zaključak o provođenju preporuka

Vrsta angažmana: Pregled provođenja preporuka finansijske revizije

Vrsta subjekta: Jedinice lokalne samouprave

Objavljeno: 04. 12. 2020.
Revidirani period: 2018

Opština Ribnik

Negativan zaključak o provođenju preporuka

Vrsta angažmana: Pregled provođenja preporuka finansijske revizije

Vrsta subjekta: Jedinice lokalne samouprave

Objavljeno: 26. 11. 2020.
Revidirani period: 2018

Vode Srpske

Negativan zaključak o provođenju preporuka

Vrsta angažmana: Pregled provođenja preporuka finansijske revizije

Vrsta subjekta: Javne ustanove

Objavljeno: 05. 11. 2020.
Revidirani period: 2017

Dom zdravlja Šipovo

Pozitivan zaključak o provođenju preporuka

Vrsta angažmana: Pregled provođenja preporuka finansijske revizije

Vrsta subjekta: Javne ustanove

Objavljeno: 29. 10. 2020.
Revidirani period: 2018

Studentski centar Nikola Tesla

Zaključak sa rezervom o provođenju preporuka

Vrsta angažmana: Pregled provođenja preporuka finansijske revizije

Vrsta subjekta: Javne ustanove

Objavljeno: 21. 10. 2020.
Revidirani period: 2017

Dom zdravlja Sveti Pantelejmon

Pozitivan zaključak o provođenju preporuka

Vrsta angažmana: Pregled provođenja preporuka finansijske revizije

Vrsta subjekta: Javne ustanove

Objavljeno: 13. 10. 2020.
Revidirani period: 2018

Opština Kostajnica

Zaključak sa rezervom o provođenju preporuka

Vrsta angažmana: Pregled provođenja preporuka finansijske revizije

Vrsta subjekta: Jedinice lokalne samouprave

Objavljeno: 28. 08. 2020.
Revidirani period: 2016

Ministarstvo pravde

Pozitivan zaključak o provođenju preporuka

Vrsta angažmana: Pregled provođenja preporuka finansijske revizije

Vrsta subjekta: Korisnici prihoda budžeta Republike Srpske

Strana 1 od 2