22. 12. 2023.
Uspješno okončan PESA-P program edukacije
24. 10. 2023.
DRI Malte ugostila predstavnike Glavne službe za reviziju
24. 10. 2023.
Seminar i VII godišnji sastanak EUROSAI TFMA radne grupe za reviziju opština
16. 10. 2023.
Glavna služba za reviziju u 6. EUROSAI TFMA biltenu o provodivosti preporuka i datim mišljenjima JLS
15. 09. 2023.
Održan četvrti regionalni sastanak VRI iz regiona koje provode paralelnu reviziju učinka iz oblasti rodne ravnopravnosti
22. 03. 2023.
Održana zajednička obuka revizora učinka vrhovnih revizorskih institucija u BiH