22. 12. 2023.
Успјешно окончан PESA-P програм едукације
24. 10. 2023.
ДРИ Малте угостила представнике Главне службе за ревизију
24. 10. 2023.
Семинар и VII годишњи састанак EUROSAI TFMA радне групе за ревизију општина
16. 10. 2023.
Главна служба за ревизију у 6. EUROSAI TFMA билтену о проводивости препорука и датим мишљењима ЈЛС
15. 09. 2023.
Одржан четврти регионални састанак ВРИ из региона које проводе паралелну ревизију учинка из области родне равноправности
22. 03. 2023.
Одржана заједничка обука ревизора учинка врховних ревизорских институција у БиХ