22. 03. 2023.
Одржана заједничка обука ревизора учинка врховних ревизорских институција у БиХ