Виши ревизор за финансијску ревизију Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске др Бојан Ћурић активно је учествовао на панел дискусији на тему „Јавном ревизијом до унапређења рада и бољег управљања ресурсима на локалном ниво“ у организацији Центара цивилних иницијатива која је одржана у Приједору 16.04.2024.године.

На панел дискусији, учестовавао је Градоначелник Града Градишка, Начелник одјељења за финансије Града Приједор и представник Савеза општина и градова Републике Српске. Догађају су присустовали и представници из јединица локалнe самоуправe Републике Српске које су предмет финансијске ревизије у 2024. години.

Фокус дискусије примарно се заснивао на потреби озбиљнијег приступа провођења препорука које Главна служба за ревизију даје проводећи финансијске ревизије и ревизије учинка и добрим праксама и механизмима које могу обезбиједити повећање степена њихове проводивости, а неке од њих су посвећеног руководства и агилан локални парламентарни надзор.