Viši revizor za finansijsku reviziju Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske dr Bojan Ćurić aktivno je učestvovao na panel diskusiji na temu „Javnom revizijom do unapređenja rada i boljeg upravljanja resursima na lokalnom nivo“ u organizaciji Centara civilnih inicijativa koja je održana u Prijedoru 16.04.2024.godine.

Na panel diskusiji, učestovavao je Gradonačelnik Grada Gradiška, Načelnik odjeljenja za finansije Grada Prijedor i predstavnik Saveza opština i gradova Republike Srpske. Događaju su prisustovali i predstavnici iz jedinica lokalne samouprave Republike Srpske koje su predmet finansijske revizije u 2024. godini.

Fokus diskusije primarno se zasnivao na potrebi ozbiljnijeg pristupa provođenja preporuka koje Glavna služba za reviziju daje provodeći finansijske revizije i revizije učinka i dobrim praksama i mehanizmima koje mogu obezbijediti povećanje stepena njihove provodivosti, a neke od njih su posvećenog rukovodstva i agilan lokalni parlamentarni nadzor.