Napomena

Pristup izvještajima o reviziji koji su objavljeni prije 01.01.2017. godine je omogućen na upit. Potrebno je poslati zahtjev za dostavu podataka na e-mail: revizija@gsr-rs.org

Link: Lista revizija provedenih prije 01.01.2017.
Pronađeno: 67 rezultata
Strana 1 od 7
Objavljeno: 31. 12. 2019.
Revidirani period: 2018

Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d.

Mišljenje s rezervom o finansijskim izvještajima

Mišljenje s rezervom o usklađenosti

Vrsta angažmana: Finansijska revizija

Vrsta subjekta: Javna preduzeća

Objavljeno: 31. 12. 2019.
Revidirani period: 2018

Grad Trebinje

Mišljenje s rezervom o finansijskim izvještajima

Mišljenje s rezervom o usklađenosti

Vrsta angažmana: Finansijska revizija

Vrsta subjekta: Jedinice lokalne samouprave

Objavljeno: 24. 12. 2019.
Revidirani period: 2018

Hidroelektrane na Drini a.d.

Pozitivno mišljenje o finansijskim izvještajima

Skretanje pažnje uz mišljenje o finansijskim izvještajima

Pozitivno mišljenje o usklađenosti

Skretanje pažnje uz mišljenje o usklađenosti

Vrsta angažmana: Finansijska revizija

Vrsta subjekta: Javna preduzeća

Objavljeno: 19. 12. 2019.
Revidirani period: 2018

Nacionalni park Sutjeska Tjentište

Mišljenje s rezervom o finansijskim izvještajima

Mišljenje s rezervom o usklađenosti

Skretanje pažnje uz mišljenje o usklađenosti

Vrsta angažmana: Finansijska revizija

Vrsta subjekta: Javne ustanove

Objavljeno: 12. 12. 2019.
Revidirani period: 2018

Nacionalni park Kozara

Mišljenje s rezervom o finansijskim izvještajima

Mišljenje s rezervom o usklađenosti

Skretanje pažnje uz mišljenje o usklađenosti

Vrsta angažmana: Finansijska revizija

Vrsta subjekta: Javne ustanove

Objavljeno: 11. 12. 2019.
Revidirani period: 2018

Opština Istočno Novo Sarajevo

Mišljenje s rezervom o finansijskim izvještajima

Pozitivno mišljenje o usklađenosti

Vrsta angažmana: Finansijska revizija

Vrsta subjekta: Jedinice lokalne samouprave

Objavljeno: 10. 12. 2019.
Revidirani period: 2018

Opština Ljubinje

Mišljenje s rezervom o finansijskim izvještajima

Mišljenje s rezervom o usklađenosti

Vrsta angažmana: Finansijska revizija

Vrsta subjekta: Jedinice lokalne samouprave

Objavljeno: 10. 12. 2019.
Revidirani period: 2018

Agencija za posredničke, informatičke i finansijske usluge Banja Luka (APIF)

Mišljenje s rezervom o finansijskim izvještajima

Skretanje pažnje uz mišljenje o finansijskim izvještajima

Negativno mišljenje o usklađenosti

Vrsta angažmana: Finansijska revizija

Vrsta subjekta: Javne ustanove

Objavljeno: 10. 12. 2019.
Revidirani period: 2018

Opština Rudo

Mišljenje s rezervom o finansijskim izvještajima

Mišljenje s rezervom o usklađenosti

Vrsta angažmana: Finansijska revizija

Vrsta subjekta: Jedinice lokalne samouprave

Objavljeno: 04. 12. 2019.
Revidirani period: 2018

Opština Istočni Mostar

Mišljenje s rezervom o finansijskim izvještajima

Pozitivno mišljenje o usklađenosti

Vrsta angažmana: Finansijska revizija

Vrsta subjekta: Jedinice lokalne samouprave

Strana 1 od 7