Predstavnik Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske dr Bojan Ćurić – viši revizor za finansijsku reviziju, prisustvovao je seminaru na temu „Upravljanje nepokretnostima opština” i petom godišnjem sastanku EUROSAI TFMA radne grupe za reviziju opština u Bečićima (Crna Gora).

Na seminaru, na kojem su učestvovali predstavnici iz 27 vrhovnih revizorskih institucija: Estonije, Izraela, Letonije, Litvanije, Sjeverne Makedonije, Bugarske, Španije, Crne Gore, Poljske, Portugala, Republike Srpske, Albanije, Slovenije, Turske, Federacije Bosne i Hercegovine, Rumunije, Srbije, Slovačke, Italije, Ukrajine, Mađarske, Malte, Gruzije, Grčke, Azerbejdžana, Austrije i Hrvatske razmatrane su ključne nepravilnosti u reviziji opština, u oblasti upravljanja nepokretnostima, kao i o problemima sa kojima se suočavaju opštine u doba pandemije. Tokom seminara prezentovana su i iskustva na pomenutu temu od strane domaćih i međunarodnih eksperata. EUROSAI TFMA radna grupa za reviziju opština je izradila Publikaciju na temu seminara, čiji su rezultati predstavljeni svim učesnicima ovog događaja.

Tokom petog Godišnjeg sastanka EUROSAI TFMA Radne grupe razmatrane su aktivnosti i rezultati Radne grupe iz Plana rada u periodu 2020-2021. godine, kao i budući planovi i aktivnosti za 2022. godinu.

Imajući u vidu značaj revizije opština, a u cilju daljeg razvoja revizijske metodologije, razmjene najboljih praksi i iskustava, međunarodni značaj kao i doprinos unapređenju sistema revizija opština, Glavna služba za reviziju javnog sektora Republike Srpske je 2016. godine postala članica ove radne grupe.