Представник Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске др Бојан Ћурић – виши ревизор за финансијску ревизију, присуствовао је семинару на тему „Управљање непокретностима општина” и петом годишњем састанку EUROSAI TFMA радне групе за ревизију општина у Бечићима (Црна Гора).

На семинару, на којем су учествовали представници из 27 врховних ревизорских институција: Естоније, Израела, Летоније, Литваније, Сјеверне Македоније, Бугарске, Шпаније, Црне Горе, Пољске, Португала, Републике Српске, Албаније, Словеније, Турске, Федерације Босне и Херцеговине, Румуније, Србије, Словачке, Италије, Украјине, Мађарске, Малте, Грузије, Грчке, Азербејџана, Аустрије и Хрватске разматране су кључне неправилности у ревизији општина, у области управљања непокретностима, као и о проблемима са којима се суочавају општине у доба пандемије. Током семинара презентована су и искуства на поменуту тему од стране домаћих и међународних експерата. EUROSAI TFMA радна група за ревизију општина је израдила Публикацију на тему семинара, чији су резултати представљени свим учесницима овог догађаја.

Током петог Годишњег састанка EUROSAI TFMA Радне групе разматране су активности и резултати Радне групе из Плана рада у периоду 2020-2021. године, као и будући планови и активности за 2022. годину.

Имајући у виду значај ревизије општина, а у циљу даљег развоја ревизијске методологије, размјене најбољих пракси и искустава, међународни значај као и допринос унапређењу система ревизија општина, Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске је 2016. године постала чланица ове радне групе.