Napomena

Pristup izvještajima o reviziji koji su objavljeni prije 01.01.2017. godine je omogućen na upit. Potrebno je poslati zahtjev za dostavu podataka na e-mail: revizija@gsr-rs.org

Link: Lista revizija provedenih prije 01.01.2017.
Pronađeno: 23 rezultata
Strana 2 od 3
Objavljeno: 28. 11. 2022.
Revidirani period: 2019

Dom zdravlja Kozma i Damjan Kozarska Dubica

Zaključak sa rezervom o provođenju preporuka

Vrsta angažmana: Pregled provođenja preporuka finansijske revizije

Vrsta subjekta: Javne ustanove

Objavljeno: 01. 11. 2022.
Revidirani period: 2019

Dom zdravlja dr Dragan Vojvodić Ribnik

Zaključak sa rezervom o provođenju preporuka

Vrsta angažmana: Pregled provođenja preporuka finansijske revizije

Vrsta subjekta: Javne ustanove

Objavljeno: 13. 10. 2022.
Revidirani period: 2019

Dom zdravlja Lopare

Pozitivan zaključak o provođenju preporuka

Vrsta angažmana: Pregled provođenja preporuka finansijske revizije

Vrsta subjekta: Javne ustanove

Objavljeno: 12. 08. 2022.
Revidirani period: 2018

Nacionalni park Sutjeska Tjentište

Negativan zaključak o provođenju preporuka

Vrsta angažmana: Pregled provođenja preporuka finansijske revizije

Vrsta subjekta: Javne ustanove

Objavljeno: 02. 08. 2022.
Revidirani period: 2018

Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d.

Zaključak sa rezervom o provođenju preporuka

Vrsta angažmana: Pregled provođenja preporuka finansijske revizije

Vrsta subjekta: Javna preduzeća

Objavljeno: 29. 07. 2022.
Revidirani period: 2018

Nacionalni park Kozara

Negativan zaključak o provođenju preporuka

Vrsta angažmana: Pregled provođenja preporuka finansijske revizije

Vrsta subjekta: Javne ustanove

Objavljeno: 01. 07. 2022.
Revidirani period: 2018

Elektro Doboj a.d.

Zaključak sa rezervom o provođenju preporuka

Vrsta angažmana: Pregled provođenja preporuka finansijske revizije

Vrsta subjekta: Javna preduzeća

Objavljeno: 10. 03. 2022.
Revidirani period: 2017

Republički zavod za zaštitu kulturno- istorijskog i prirodnog nasljeđa

Zaključak sa rezervom o provođenju preporuka

Vrsta angažmana: Pregled provođenja preporuka finansijske revizije

Vrsta subjekta: Javne ustanove

Objavljeno: 25. 02. 2022.
Revidirani period: 2017

Republička uprava za inspekcijske poslove

Pozitivan zaključak o provođenju preporuka

Vrsta angažmana: Pregled provođenja preporuka finansijske revizije

Vrsta subjekta: Korisnici prihoda budžeta Republike Srpske

Objavljeno: 22. 02. 2022.
Revidirani period: 2017

Dom zdravlja Srbac

Pozitivan zaključak o provođenju preporuka

Vrsta angažmana: Pregled provođenja preporuka finansijske revizije

Vrsta subjekta: Javne ustanove

Strana 2 od 3