Napomena

Pristup izvještajima o reviziji koji su objavljeni prije 01.01.2017. godine je omogućen na upit. Potrebno je poslati zahtjev za dostavu podataka na e-mail: revizija@gsr-rs.org

Link: Lista revizija provedenih prije 01.01.2017.
Pronađeno: 86 rezultata
Strana 1 od 9
Objavljeno: 29. 12. 2023.
Revidirani period: 2022

Centar za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje invalida a.d. Banja Luka

Negativno mišljenje o finansijskim izvještajima

Mišljenje s rezervom o usklađenosti

Skretanje pažnje uz mišljenje o usklađenosti

Vrsta angažmana: Finansijska revizija

Vrsta subjekta: Javna preduzeća

Objavljeno: 29. 12. 2023.
Revidirani period: 2022

Dom za starija lica Prijedor

Mišljenje s rezervom o finansijskim izvještajima

Mišljenje s rezervom o usklađenosti

Vrsta angažmana: Finansijska revizija

Vrsta subjekta: Javne ustanove

Objavljeno: 25. 12. 2023.
Revidirani period: 2022

Komunalne usluge a.d. Prijedor

Mišljenje s rezervom o finansijskim izvještajima

Mišljenje s rezervom o usklađenosti

Vrsta angažmana: Finansijska revizija

Vrsta subjekta: Javna preduzeća

Objavljeno: 25. 12. 2023.
Revidirani period: 2022

Opština Čelinac

Mišljenje s rezervom o finansijskim izvještajima

Pozitivno mišljenje o usklađenosti

Vrsta angažmana: Finansijska revizija

Vrsta subjekta: Jedinice lokalne samouprave

Objavljeno: 25. 12. 2023.
Revidirani period: 2022

Gradsko groblje JK a.d. Banja Luka

Mišljenje s rezervom o finansijskim izvještajima

Negativno mišljenje o usklađenosti

Vrsta angažmana: Finansijska revizija

Vrsta subjekta: Javna preduzeća

Objavljeno: 25. 12. 2023.
Revidirani period: 2022

Dom zdravlja Sveti Nikola, Milići

Mišljenje s rezervom o finansijskim izvještajima

Mišljenje s rezervom o usklađenosti

Skretanje pažnje uz mišljenje o usklađenosti

Vrsta angažmana: Finansijska revizija

Vrsta subjekta: Javne ustanove

Objavljeno: 21. 12. 2023.
Revidirani period: 2022

Dom zdravlja Prof. dr Savo Bumbić, Gacko

Mišljenje s rezervom o finansijskim izvještajima

Mišljenje s rezervom o usklađenosti

Skretanje pažnje uz mišljenje o usklađenosti

Vrsta angažmana: Finansijska revizija

Vrsta subjekta: Javne ustanove

Objavljeno: 21. 12. 2023.
Revidirani period: 2022

Gerontološki centar Banja Luka

Mišljenje s rezervom o finansijskim izvještajima

Mišljenje s rezervom o usklađenosti

Vrsta angažmana: Finansijska revizija

Vrsta subjekta: Javne ustanove

Objavljeno: 21. 12. 2023.
Revidirani period: 2022

Opština Pelagićevo

Mišljenje s rezervom o finansijskim izvještajima

Mišljenje s rezervom o usklađenosti

Vrsta angažmana: Finansijska revizija

Vrsta subjekta: Jedinice lokalne samouprave

Objavljeno: 21. 12. 2023.
Revidirani period: 2022

Dom zdravlja Dr Milenko Muratović, Berkovići

Mišljenje s rezervom o finansijskim izvještajima

Mišljenje s rezervom o usklađenosti

Skretanje pažnje uz mišljenje o usklađenosti

Vrsta angažmana: Finansijska revizija

Vrsta subjekta: Javne ustanove

Strana 1 od 9