Napomena

Pristup izvještajima o reviziji koji su objavljeni prije 01.01.2017. godine je omogućen na upit. Potrebno je poslati zahtjev za dostavu podataka na e-mail: revizija@gsr-rs.org

Link: Lista revizija provedenih prije 01.01.2017.
Pronađeno: 72 rezultata
Strana 1 od 8
Objavljeno: 31. 12. 2021.
Revidirani period: 2020

Fond za razvoj i zapošljavanje Republike Srpske a.d.

Pozitivno mišljenje o finansijskim izvještajima

Pozitivno mišljenje o usklađenosti

Vrsta angažmana: Finansijska revizija

Vrsta subjekta: Ostali entiteti javnog sektora

Objavljeno: 31. 12. 2021.
Revidirani period: 2020

Grad Banja Luka

Mišljenje s rezervom o finansijskim izvještajima

Mišljenje s rezervom o usklađenosti

Vrsta angažmana: Finansijska revizija

Vrsta subjekta: Jedinice lokalne samouprave

Objavljeno: 30. 12. 2021.
Revidirani period: 2020

Grad Bijeljina

Mišljenje s rezervom o finansijskim izvještajima

Mišljenje s rezervom o usklađenosti

Vrsta angažmana: Finansijska revizija

Vrsta subjekta: Jedinice lokalne samouprave

Objavljeno: 24. 12. 2021.
Revidirani period: 2020

Grad Prijedor

Negativno mišljenje o finansijskim izvještajima

Negativno mišljenje o usklađenosti

Vrsta angažmana: Finansijska revizija

Vrsta subjekta: Jedinice lokalne samouprave

Objavljeno: 24. 12. 2021.
Revidirani period: 2020

Željeznice Republike Srpske a.d.

Mišljenje s rezervom o finansijskim izvještajima

Mišljenje s rezervom o usklađenosti

Vrsta angažmana: Finansijska revizija

Vrsta subjekta: Javna preduzeća

Objavljeno: 24. 12. 2021.
Revidirani period: 2020

Putevi Republike Srpske d.o.o.

Mišljenje s rezervom o finansijskim izvještajima

Mišljenje s rezervom o usklađenosti

Vrsta angažmana: Finansijska revizija

Vrsta subjekta: Javna preduzeća

Objavljeno: 22. 12. 2021.
Revidirani period: 2020

Opština Sokolac

Mišljenje s rezervom o finansijskim izvještajima

Mišljenje s rezervom o usklađenosti

Vrsta angažmana: Finansijska revizija

Vrsta subjekta: Jedinice lokalne samouprave

Objavljeno: 15. 12. 2021.
Revidirani period: 2020

Grad Istočno Sarajevo

Mišljenje s rezervom o finansijskim izvještajima

Mišljenje s rezervom o usklađenosti

Vrsta angažmana: Finansijska revizija

Vrsta subjekta: Jedinice lokalne samouprave

Objavljeno: 09. 12. 2021.
Revidirani period: 2020

Opština Srbac

Mišljenje s rezervom o finansijskim izvještajima

Mišljenje s rezervom o usklađenosti

Vrsta angažmana: Finansijska revizija

Vrsta subjekta: Jedinice lokalne samouprave

Objavljeno: 07. 12. 2021.
Revidirani period: 2020

Zavod za udžbenike i nastavna sredstva a.d. Istočno Novo Sarajevo

Mišljenje s rezervom o finansijskim izvještajima

Mišljenje s rezervom o usklađenosti

Vrsta angažmana: Finansijska revizija

Vrsta subjekta: Javna preduzeća

Strana 1 od 8