Pronađeno: 82 rezultata
Strana 1 od 10

Javne nabavke 2022. godina

Plan javnih nabavki za 2022. godinu   19.10.2022. Rebalans plana javnih nabavki za 2022. godinu 17.03.2022. Rebalans plana javnih nabavki za 2022. godinu 04.01.2022. Plan javnih nabavki za 2022. godinu Realizacija ugovora javnih nabavki za 2022. godinu   30.12.2022. Realizacija ugovora GSRJS RS za period 01.01-30.12.2022. godine 30.11.2022. Realizacija ugovora GSRJS RS za period 01.01-30.11.2022. […]

Godišnji plan revizija za 2022. godinu

l) PLAN REVIZIJSKIH AKTIVNOSTI U SEKTORU FINANSIJSKE REVIZIJE ZA 2022. GODINU U skladu sa Zakonom o reviziji javnog sektora Republike Srpske (član 3. i 16.), na osnovu prijedloga rukovodioca Sektora finansijske revizije, a na osnovu procijenjenog rizika od nastanka materijalno značajnih grešaka i neusklađenosti, kao i učestalosti revizija, Glavna služba za reviziju javnog sektora Republike […]

Proveden najveći broj revizijskih angažmana od kada djeluje Glavna služba za reviziju

Glavna služba za reviziju javnog sektora Republike Srpske je kompletirala ciklus revizija za 2022. godinu u kojoj je proveden najveći broj revizijskih angažmana i prezentovan najveći broj izvještaja od kada djeluje Glavna služba za reviziju, uz održavanje dostignutog nivoa kvaliteta i potpuno poštovanje zakona i profesionalnih standarda. Ukupno je izvršeno 100 angažmana finansijske revizije i […]

Predstavnik Glavne službe za reviziju učestvovao na panel diskusiji “Unapređenje javne revizije na lokalnom nivou”

Viši revizor za finansijsku reviziju Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske dr Bojan Ćurić aktivno je učestvovao na panel diskusiji na temu „Unapređenje javne revizije na lokalnom nivou“ u organizaciji Centara civilnih inicijativa koja je održana u Bijeljini 30.11.2022.godine. Na panel diskusiji, učestovavao je Potpredsjednik Skupštine Grada Bijeljina, Načelnik odjeljenja za finansije Opštine […]

Održana regionalna konferencija na temu rodne ravnopravnosti

Zamjenica glavnog revizora Božana Trninić je predstavljala Glavnu službu za reviziju javnog sektora Republike Srpske na regionalnoj konferenciji “Transformativno finansiranje za rodnu ravnopravnost: Postizanje rodne i fiskalne pravde na Zapadnom Balkanu kroz rodno odgovorno budžetiranje” koja se održala u Istanbulu (Turska) 23. i 24. novembra 2022. godine u organizaciji Agencije Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost […]

Strana 1 od 10