Pronađeno: 96 rezultata
Strana 1 od 11

Glavna služba za reviziju potpisala Sporazum o profesionalnoj saradnji sa Vrhovnom kancelarijom za reviziju Republike Slovačke

Sporazum o profesionalnoj saradnji između Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske i Vrhovne kancelarije za reviziju Republike Slovačke je potpisan u Bratislavi 11.06.2024. godine u okviru bilateralnog sastanka dvije vrhovne revizorske institucije. Sporazum o profesionalnoj saradnji su potpisali glavni revizor Jovo Radukić i predsjednik Vrhovne kancelarije za reviziju Republike Slovačke g. Lubomir Andrasi. […]

Predstavnik Glavne službe za reviziju učestvovao na panel diskusiji “Javnom revizijom do unapređenja rada i boljeg upravljanja resursima na lokalnom nivou”

Viši revizor za finansijsku reviziju Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske dr Bojan Ćurić aktivno je učestvovao na panel diskusiji na temu „Javnom revizijom do unapređenja rada i boljeg upravljanja resursima na lokalnom nivo“ u organizaciji Centara civilnih inicijativa koja je održana u Prijedoru 16.04.2024.godine. Na panel diskusiji, učestovavao je Gradonačelnik Grada Gradiška, […]

Javne nabavke 2023. godina

Javne nabavke za 2023. godinu   Nabavka usluga fiksne telefonije 34.01/404-638-13/2313.12.2023. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga fiksne telefonije Nabavka računarske opreme 34.01/404-222-13/2305.04.2023. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku računarske opreme Nabavka tonera za laserske štampače 34.01/404-221/2329.03.2023. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku tonera za laserske štampače Nabavka goriva broj 34.01/404-170/2322.02.2023. […]

Glavna služba za reviziju kompletirala ciklus revizija za 2023. godinu

Glavna služba za reviziju javnog sektora Republike Srpske je kompletirala ciklus revizija za 2023. godinu u kojoj je izvršen 91 angažman finansijske revizije i deset angažmana revizije učinka. Svi konačni izvještaji su dostavljeni revidiranim subjektima i nadležnim institucijama i objavljeni su na internet stranici Glavne službe za reviziju. U strukturi 86 revizijskih izvještaja finansijske revizije […]

Godišnji plan revizija za 2023. godinu

l) PLAN REVIZIJSKIH AKTIVNOSTI FINANSIJSKE REVIZIJE ZA 2023. GODINU U skladu sa Zakonom o reviziji javnog sektora Republike Srpske (član 3. i 16.), na osnovu prijedloga rukovodioca Sektora finansijske revizije, a na osnovu procijenjenog rizika od nastanka materijalno značajnih grešaka i neusklađenosti, kao i učestalosti revizija, Glavna služba za reviziju javnog sektora Republike Srpske će […]

Uspješno okončan PESA-P program edukacije

Renata Čajić Kužet, rukovodilac Sektora za razvoj, metodologiju i kontrolu kvaliteta ispunila je uslove i položila ispit za revizora javnog sektora u oblasti revizije usklađenosti prema INTOSAI programu, a isto je u domenu revizije učinka učinila i Slađana Petrović viši revizor učinka. Sertifikate su im prigodno uručili Glavni revizor Jovo Radukić i Zamjenik glavnog revizora […]

DRI Malte ugostila predstavnike Glavne službe za reviziju

Predstavnici Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske su u periodu od 16. do 20. oktobra u organizaciji Razvojnog programa Ujedinjenih Nacija (UNDP) boravili u studijskoj posjeti Malti. Tokom studijske posjete predstavnici Glavne službe za reviziju i ostale tri vrhovne revizorske institucije iz Bosne i Hercegovine su imali priliku da sagledaju dosadašnja iskustva i […]

Seminar i VII godišnji sastanak EUROSAI TFMA radne grupe za reviziju opština

Predstavnik Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske dr Bojan Ćurić – viši revizor za finansijsku reviziju, prisustvovao je seminaru na temu „Dodjela transfera i grantova” i sedmom godišnjem sastanku EUROSAI TFMA radne grupe za reviziju opština u Varšavi (Poljska). Seminaru je prisustvovalo preko 60 učesnika i stručnjaka iz 25 zemalja (Estonija, Izrael, Letonija, […]

Glavna služba za reviziju u 6. EUROSAI TFMA biltenu o provodivosti preporuka i datim mišljenjima JLS

Glavna služba za reviziju javnog sektora Republike Srpske je u 6. biltenu EUROSAI TFMA radne grupa za reviziju opština objavila svoj članak u kojem je podijelila iskustva za sve 64 lokalne samouprave u Republici Srpskoj koje su bile predmet finansijske revizije u protekle tri godine sa akcentom na stepen provodivosti preporuka i data mišljenja. U […]

Strana 1 od 11