Pronađeno: 94 rezultata
Strana 1 od 11

Javne nabavke 2023. godina

Javne nabavke za 2023. godinu   Nabavka usluga fiksne telefonije 34.01/404-638-13/2313.12.2023. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga fiksne telefonije Nabavka računarske opreme 34.01/404-222-13/2305.04.2023. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku računarske opreme Nabavka tonera za laserske štampače 34.01/404-221/2329.03.2023. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku tonera za laserske štampače Nabavka goriva broj 34.01/404-170/2322.02.2023. […]

Glavna služba za reviziju kompletirala ciklus revizija za 2023. godinu

Glavna služba za reviziju javnog sektora Republike Srpske je kompletirala ciklus revizija za 2023. godinu u kojoj je izvršen 91 angažman finansijske revizije i deset angažmana revizije učinka. Svi konačni izvještaji su dostavljeni revidiranim subjektima i nadležnim institucijama i objavljeni su na internet stranici Glavne službe za reviziju. U strukturi 86 revizijskih izvještaja finansijske revizije […]

Godišnji plan revizija za 2023. godinu

l) PLAN REVIZIJSKIH AKTIVNOSTI FINANSIJSKE REVIZIJE ZA 2023. GODINU U skladu sa Zakonom o reviziji javnog sektora Republike Srpske (član 3. i 16.), na osnovu prijedloga rukovodioca Sektora finansijske revizije, a na osnovu procijenjenog rizika od nastanka materijalno značajnih grešaka i neusklađenosti, kao i učestalosti revizija, Glavna služba za reviziju javnog sektora Republike Srpske će […]

Uspješno okončan PESA-P program edukacije

Renata Čajić Kužet, rukovodilac Sektora za razvoj, metodologiju i kontrolu kvaliteta je ispunila uslove i položila ispit za revizora javnog sektora u oblasti revizije usklađenosti prema INTOSAI programu, a sertifikat su joj prigodno uručili Glavni revizor Jovo Radukić i Zamjenik glavnog revizora Božana Trninić. Glavna služba za reviziju u skladu sa svojim kapacitetima podržava stručno […]

DRI Malte ugostila predstavnike Glavne službe za reviziju

Predstavnici Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske su u periodu od 16. do 20. oktobra u organizaciji Razvojnog programa Ujedinjenih Nacija (UNDP) boravili u studijskoj posjeti Malti. Tokom studijske posjete predstavnici Glavne službe za reviziju i ostale tri vrhovne revizorske institucije iz Bosne i Hercegovine su imali priliku da sagledaju dosadašnja iskustva i […]

Seminar i VII godišnji sastanak EUROSAI TFMA radne grupe za reviziju opština

Predstavnik Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske dr Bojan Ćurić – viši revizor za finansijsku reviziju, prisustvovao je seminaru na temu „Dodjela transfera i grantova” i sedmom godišnjem sastanku EUROSAI TFMA radne grupe za reviziju opština u Varšavi (Poljska). Seminaru je prisustvovalo preko 60 učesnika i stručnjaka iz 25 zemalja (Estonija, Izrael, Letonija, […]

Glavna služba za reviziju u 6. EUROSAI TFMA biltenu o provodivosti preporuka i datim mišljenjima JLS

Glavna služba za reviziju javnog sektora Republike Srpske je u 6. biltenu EUROSAI TFMA radne grupa za reviziju opština objavila svoj članak u kojem je podijelila iskustva za sve 64 lokalne samouprave u Republici Srpskoj koje su bile predmet finansijske revizije u protekle tri godine sa akcentom na stepen provodivosti preporuka i data mišljenja. U […]

Narodna skupština Republike Srpske usvojila Godišnji revizorski izvještaj za 2023. godinu

Narodna skupština Republike Srpske je na Petoj redovnoj sjednici usvojila Godišnji revizorski izvještaj za 2023. godinu, a primila k znanju Izvještaj o provedenoj finansijskoj reviziji Konsolidovanog godišnjeg finansijskog izvještaja za korisnike budžeta Republike Srpske za period od 1. 1. do 31. 12. 2022. godine. Glavna služba za reviziju javnog sektora Republike Srpske je Narodnoj skupštini […]

Održan četvrti regionalni sastanak VRI iz regiona koje provode paralelnu reviziju učinka iz oblasti rodne ravnopravnosti

U Banjaluci je, 14.09.2023. godine, u organizaciji Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske i međunarodne organizacije UN Women, održan četvrti regionalni sastanak vrhovnih revizorskih institucija iz regiona koje provode paralelnu reviziju učinka iz oblasti rodne ravnopravnosti. Revizorski timovi su prezentovali preliminarne nalaze revizije, a dogovoreni su i naredni koraci povodom predstojećeg sastanka koji […]

Strana 1 od 11