Пронађено: 95 резултата
Страна 1 од 11

Представник Главне службе за ревизију учествовао на панел дискусији “Јавном ревизијом до унапређења рада и бољег управљања ресурсима на локалном нивоу”

Виши ревизор за финансијску ревизију Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске др Бојан Ћурић активно је учествовао на панел дискусији на тему „Јавном ревизијом до унапређења рада и бољег управљања ресурсима на локалном…

Јавне набавке 2023. година

Јавне набавке за 2023. годину   Набавка услуга фиксне телефоније 34.01/404-638-13/2313.12.2023. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга фиксне телефоније Набавка рачунарске опреме 34.01/404-222-13/2305.04.2023. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку рачунарске опреме Набавка…

Главна служба за ревизију комплетирала циклус ревизија за 2023. годину

Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске је комплетирала циклус ревизија за 2023. годину у којој је извршен 91 ангажман финансијске ревизије и десет ангажмана ревизије учинка. Сви коначни извјештаји су достављени ревидираним субјектима…

Годишњи план ревизија за 2023. годину

l) ПЛАН РЕВИЗИЈСКИХ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ РЕВИЗИЈЕ ЗА 2023. ГОДИНУ У складу са Законом о ревизији јавног сектора Републике Српске (члан 3. и 16.), на основу приједлога руководиоца Сектора финансијске ревизије, а на основу процијењеног ризика…

Успјешно окончан PESA-P програм едукације

Рената Чајић Кужет, руководилац Сектора за развој, методологију и контролу квалитета испунила је услове и положила испит за ревизора јавног сектора у области ревизије усклађености према INTOSAI програму, а исто је у домену ревизије учинка…

ДРИ Малте угостила представнике Главне службе за ревизију

Представници Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске су у периоду од 16. до 20. октобра у организацији Развојног програма Уједињених Нација (УНДП) боравили у студијској посјети Малти. Током студијске посјете представници Главне службе…

Семинар и VII годишњи састанак EUROSAI TFMA радне групе за ревизију општина

Представник Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске др Бојан Ћурић – виши ревизор за финансијску ревизију, присуствовао је семинару на тему „Додјела трансфера и грантова” и седмом годишњем састанку EUROSAI TFMA радне групе…

Главна служба за ревизију у 6. EUROSAI TFMA билтену о проводивости препорука и датим мишљењима ЈЛС

Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске је у 6. билтену EUROSAI TFMA радне група за ревизију општина објавила свој чланак у којем је подијелила искуства за све 64 локалне самоуправе у Републици Српској…

Народна скупштина Републике Српске усвојила Годишњи ревизорски извјештај за 2023. годину

Народна скупштина Републике Српске је на Петој редовној сједници усвојила Годишњи ревизорски извјештај за 2023. годину, а примила к знању Извјештај о проведеној финансијској ревизији Консолидованог годишњег финансијског извјештаја за кориснике буџета Републике Српске за…
Страна 1 од 11