Glavna služba za reviziju javnog sektora Republike Srpske je provela reviziju učinka pod nazivom ”Upravljanje javnom rasvjetom u Republici Srpskoj”. Osnovna svrha ove revizije jeste davanje odgovora na pitanje da li postojeće mjere i aktivnosti jedinica lokalne samouprave i drugih nadležnih institucija u upravljanju javnom rasvjetom doprinose unapređenju funkcionalnosti javne rasvjete i smanjenju troškova javne rasvjete.

Nalazi ove revizije pokazuju da u upravljanju javnom rasvjetom nije, u dovoljnoj mjeri, uspostavljen efikasan sistem koji bi omogućio povećanje funkcionalnosti i smanjenje troškova javne rasvjete.
Jedinice lokalne samouprave nisu stvorile potrebne pretpostavke za efikasano upravljanje javnom rasvjetom koje bi bilo u funkciji smanjenja troškova javne rasvjete i povećanja njene funkcionalnosti. Mali broj jedinica lokalne samouprave prati i provodi analize potrošnje i troškova električne energije i karakteristika i funkcionalnosti javne rasvjete, kako bi u skladu sa tim preduzimale određene mjere i aktivnosti na planu smanjenja potrošnje i troškova električne energije.

Posmatrani period karakteriše rast potrošnje i troškova električne energije, kao i porast ukupnih izdataka za javnu rasvjetu uz istovremeno širenje mreže javne rasvjete. Veći broj jedinica lokalne samouprave karakteriše povećanje troškova električne energije. Međutim, jedan broj jedinica lokalne samouprave karakteriše smanjenje potrošnje i troškova električne energije što je primarno rezultat preduzetih mjera prilikom izgradnje, rekonstrukcije i investicionog održavanja javne rasvjete, promjene strukture rasvjetnih tijela i/ili promjena u načinu regulisanja rada javne rasvjete.

U jedinicama lokalne samouprave nije uspostavljeno organizovano praćenje ispravnosti funkcionisanja javne rasvjete i preduzimanje mjera na otklanjanju utvrđenih nedostataka u cilju povećanja njene funkcionalnosti. Funkcionisanje javne rasvjete povezano je i sa postupcima i procedurama javnih nabavki, ugovaranjem poslova i provođenjem nadzora nad izvođenjem radova na održavanju javne rasvjete, koji utiču na pravovremenost i kvalitet izvođenja radova, a time i na kvalitet funkcionisanja javne rasvjete. Nepostojanje potrebnih analiza i stvarnog stručnog nadzora na terenu predstavlja prepreku za ekonomično i funkcionalno upravljanje javnom rasvjetom.

Provedene mjere i aktivnosti u pojedinim jedinicama lokalne samouprave pokazuju da je organizovanim i planskim pristupom izgradnji, rekonstrukciji i održavanju javne rasvjete moguće postići uspješnije funkcionisanje javne rasvjete. Jedinice lokalne samouprave koje su provele aktivnosti na modernizaciji cjelokupne mreže javne rasvjete ili njenog velikog dijela ostvarile su značajne uštede u potrošnji električne energije i praktično da više nemaju troškova tekućeg održavanja ili su iste sveli na minimum.

Komunikacija i koordinacija aktivnosti između jedinica lokalne samouprave i republičkih institucija nije u potpunosti na nivou koji je u funkciji uspješnog upravljanja javnom rasvjetom. Postojeći pravni okvir koji se odnosi na energetsku efikasnost, a posebno na finansiranje energetske efikasnosti, ne omogućava u potpunosti jedinicama lokalne samouprave implementaciju posebnih načina finansiranja i realizacije projekata izgradnje, rekonstrukcije i investicionog održavanja javne rasvjete po principu javno-privatnog partnerstva.

Glavna služba za reviziju javnog sektora Republike Srpske u izvještaju o reviziji učinka nudi preporuke za promjene koje je potrebno činiti u upravljanju javnom rasvjetom kako bi se osiguralo povećanje funkcionalnosti i smanjili troškovi javne rasvjete.
Kompletan izvještaj revizije učinka je dostupan na internet stranici Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske.