U četvrtak 21.04.2022. godine, studenti četvrte godine Ekonomskog fakulteta u Banjoj Luci su u okviru predmeta Revizija finansijskih izvještaja u pratnji profesora dr Darka Tomaša posjetili Glavnu službu za reviziju javnog sektora Republike Srpske.

Ispred Glavne službe za reviziju prisutnima se obratio glavni revizor Jovo Radukić, koji je gostima poželio dobrodošlicu i izrazio nadu da će posjeta koristiti u svrhu sticanja novih iskustava i nadogradnje znanja u okviru teorijskih i praktičnih vještina, te nade u uspješnu budućnost i karijeru.

Kroz prezentaciju i otvorenu diskusiju sa pitanjima i odgovorima studenti su imali priliku da dobiju korisne informacije o organizaciji, aktivnostima i poslovima Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske.

Glavna služba za reviziju javnog sektora Republike Srpske u okviru svojih strateških opredjeljenja i u skladu sa principima Međunarodne organizacije vrhovnih revizorskih institucija ovim činom želi uspostaviti bližu saradnju sa akademskom zajednicom u Republici Srpskoj.