U Bijeljini je 06.10. 2021. godine održana 72. sjednica Predsjedništva Saveza opština i gradova Republike Srpske. Na sjednici su dominirala pitanja koje se odnose na finansiranje i upravljanje jedinicima lokalne samouprave. U skladu sa Memorandumom o razumijevanju i saradnji između Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske i Saveza opština i gradova Republie Srpske, sjednici Predsjedništva prisustvovali su predstavnici Glavne službe za reviziju Ljiljana Forca, rukovodilac Sektora finansijske revizije i dr Milovan Bojić, rukovodilac Sektora revizije učinka. Predstavnici Glavne službe za reviziju su Predsjedništvu prezentovali analizu provođenja preporuka finansijske revizije u jedinicama lokalne samouprave i rezultate revizije učinka „Upravljanje nekretninama u jedinicima lokalne samouprave“. Predsjedništvo je pokazalo posebno interesovanje za prezentacije Glavne službe za reviziju i prepoznalo značaj revizije za upravljanje i finansiranje jedinica loklane samouprave.