У Бијељини је 06.10. 2021. године одржана 72. сједница Предсједништва Савеза општина и градова Републике Српске. На сједници су доминирала питања које се односе на финансирање и управљање јединицима локалне самоуправе. У складу са Меморандумом о разумијевању и сарадњи између Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске и Савеза општина и градова Републие Српске, сједници Предсједништва присуствовали су представници Главне службе за ревизију Љиљана Форца, руководилац Сектора финансијске ревизије и др Милован Бојић, руководилац Сектора ревизије учинка. Представници Главне службе за ревизију су Предсједништву презентовали анализу провођења препорука финансијске ревизије у јединицама локалне самоуправе и резултате ревизије учинка „Управљање некретнинама у јединицима локалне самоуправе”. Предсједништво је показало посебно интересовање за презентације Главне службе за ревизију и препознало значај ревизије за управљање и финансирање јединица локлане самоуправе.