Predstavnik Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske dr Bojan Ćurić – viši revizor za finansijsku reviziju, prisustvovao je seminaru na temu „Dodjela transfera i grantova” i sedmom godišnjem sastanku EUROSAI TFMA radne grupe za reviziju opština u Varšavi (Poljska).

Seminaru je prisustvovalo preko 60 učesnika i stručnjaka iz 25 zemalja (Estonija, Izrael, Letonija, Litvanija, Sjeverna Makedonija, Bugarska, Španija, Crna Gora, Poljska, Portugal, Albanija, Slovenija, Turska, Rumunija, Srbija, Slovačka, Moldavija, Ukrajina, Mađarska, Malta, Gruzija, Grčka, Hrvatska…).

Razmatrane su teme vezane za dodjelu transfera i grantova iz perspektive revizorske profesije i prezentovane su studije slučaja na ovu temu, da bi se potom vodile diskusije.Tokom VII Godišnjeg sastanka EUROSAI TFMA Radne grupe razmatrane su aktivnosti i rezultati Radne grupe iz 2023. godine, kao i budući planovi i aktivnosti za 2024. godinu.

Imajući u vidu značaj revizije opština, a u cilju daljeg razvoja revizijske metodologije, razmjene najboljih praksi i iskustava, međunarodni značaj kao i doprinos unapređenju sistema revizija opština, Glavna služba za reviziju javnog sektora Republike Srpske je 2016. godine postala članica ove radne grupe.