Представник Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске др Бојан Ћурић – виши ревизор за финансијску ревизију, присуствовао је семинару на тему „Додјела трансфера и грантова” и седмом годишњем састанку EUROSAI TFMA радне групе за ревизију општина у Варшави (Пољска).

Семинару је присуствовало преко 60 учесника и стручњака из 25 земаља (Естонија, Израел, Летонија, Литванија, Сјеверна Македонија, Бугарска, Шпанија, Црна Гора, Пољска, Португал, Албанија, Словенија, Турска, Румунија, Србија, Словачка, Молдавија, Украјина, Мађарска, Малта, Грузија, Грчка, Хрватска…).

Разматране су теме везане за додјелу трансфера и грантова из перспективе ревизорске професије и презентоване су студије случаја на ову тему, да би се потом водиле дискусије.Током VII Годишњег састанка EUROSAI TFMA Радне групе разматране су активности и резултати Радне групе из 2023. године, као и будући планови и активности за 2024. годину.

Имајући у виду значај ревизије општина, а у циљу даљег развоја ревизијске методологије, размјене најбољих пракси и искустава, међународни значај као и допринос унапређењу система ревизија општина, Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске је 2016. године постала чланица ове радне групе.