Napomena

Pristup izvještajima o reviziji koji su objavljeni prije 01.01.2017. godine je omogućen na upit. Potrebno je poslati zahtjev za dostavu podataka na e-mail: revizija@gsr-rs.org

Link: Lista revizija provedenih prije 01.01.2017.
Pronađeno: 4 rezultata
Strana 1 od 1
Objavljeno: 08. 12. 2023.
Revidirani period: 2019

Elektro - Hercegovina a.d.

Zaključak sa rezervom o provođenju preporuka

Vrsta angažmana: Pregled provođenja preporuka finansijske revizije

Vrsta subjekta: Javna preduzeća

Objavljeno: 08. 12. 2023.
Revidirani period: 2019

Srednjoškolski dom Banja Luka

Zaključak sa rezervom o provođenju preporuka

Vrsta angažmana: Pregled provođenja preporuka finansijske revizije

Vrsta subjekta: Korisnici prihoda budžeta Republike Srpske

Objavljeno: 05. 12. 2023.
Revidirani period: 2019

Elektro - Bijeljina a.d.

Zaključak sa rezervom o provođenju preporuka

Vrsta angažmana: Pregled provođenja preporuka finansijske revizije

Vrsta subjekta: Javna preduzeća

Objavljeno: 05. 12. 2023.
Revidirani period: 2019

Elektrodistribucija Pale a.d.

Zaključak sa rezervom o provođenju preporuka

Vrsta angažmana: Pregled provođenja preporuka finansijske revizije

Vrsta subjekta: Javna preduzeća

Strana 1 od 1