Glavna služba za reviziju javnog sektora Republike Srpske je provela reviziju učinka pod nazivom “Prevencija malignih oboljenja”. Predmet ove revizije su mjere i aktivnosti na planiranju i provođenju mjera i postupaka za rano otkrivanje malignih oboljenja. Osnovna svrha ove revizije jeste da ispita da li institucije u zdravstvenom sistemu efikasno provode mjere za rano otkrivanje malignih oboljenja.

Broj novooboljelih od malignih oboljenja ima trend rasta, kao i broj novooboljelih od četiri tipa malignih oboljenja za koje postoji program ranog otkrivanja. Međutim, iako postoji program ranog otkrivanja, mnogi bitni upravljački elementi nisu bili definisani.

Nalazi revizije pokazuju da je, nakon usvajanja Programa, izostalo formiranje upravljačkog tima zaduženog za koordinaciju aktivnosti, monitoring, evaluaciju i kontrolu kvaliteta provođenja definisanih mjera. Takođe, nije definisan način pozivanja ciljnih grupa, sistem izvještavanja i na kraju način finansiranja mjera za rano otkrivanje malignih oboljenja.

Fond zdravstvenog osiguranja nije ugovarao preventivne preglede sa ustanovama primarne zdravstvene zaštite, već je to činio putem pojedinačnih projekata, ugovarajući usluge prevencije sa ustanovama sekundarne i tercijarne zdravstvene zaštite ili udruženjima građana.
Iako domovi zdravlja nisu posebno ugovarali provođenje mjera za rano otkrivanje malignih oboljenja, ono je ipak u određenoj mjeri planirano njihovim godišnjim planovima. Revizija je utvrdila da se ti pregledi, sa izuzetkom PAPA nalaza, nisu provodili u mjeri u kojoj je to bilo planirano.

Baze podataka o provedenim pregledima za rano otkrivanje malignih oboljenja nisu obezbjeđivale tačne i potpune podatke neophodne za sagledavanje stanja ili praćenje rezultata provedenih pregleda.
Posljedice malignih oboljenja imaju trend rasta, posmatrano po pokazateljima troškova bolničkog liječenja ovih pacijenata, troškova bolovanja na teret Fonda zdravstvenog osiguranja i prijevremenog penzionisanja uzrokovanog malignim oboljenjima. Institucije se nisu bavile analizama potencijalnih troškova i koristi provođenja mjera za rano otkrivanje malignih oboljenja, niti postojeći sistem izvještavanja omogućava takvu analizu.

Provedena revizija pokazala je da postoji značajan prostor za unapređivanjem efikasnosti mjera za rano otkrivanje malignih oboljenja, kako bi na taj način ono bilo u funkciji ispunjavanja ciljeva postavljenih u strateškim dokumentima.

Glavna služba za reviziju javnog sektora Republike Srpske u izvještaju o reviziji učinka nudi preporuke Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite, Fondu zdravstvenog osiguranja, Institutu za javno zdravstvo i domovima zdravlja, čijim provođenjem je moguće unaprijediti efikasnost mjera za rano otkrivanje malignih oboljenja.
Kompletan izvještaj revizije učinka je dostupan na internet stranici Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske.