Predstavnici Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske dr Milovan Bojić rukovodilac Sektora revizije učinka i Mladenko Marković revizor učinka boravili su 23.09.2020. godine u radnoj posjeti Državnoj revizorskoj instituciji Srbije. Ispred Državne revizorske institucije Srbije sastanku su prisustvovali dr Duško Pejović predsjednik Državne revizorske institucije i glavni državni revizor, Stojanka Milovanović i Ivica Gavrilović vrhovni državni revizori.

U skladu sa Sporazumom o profesionalnoj saradnji između Državne revizorske institucije Srbije i Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske, koji je potpisan februara 2020. godine, tema sastanka bila je profesionalna saradnja koja se odnosi na reviziju učinka. Na sastanku je primarno razgovarano o provođenju paralelnih revizija učinka, kako bi se na taj način ravijali institucioanalni kapaciteti i profesionalna saradnja dvije revizijske institucije. Sastanak je bio i prilika da se razgovara i o drugim oblicima profesionalne saradnje, praksama i iskustvima u organizovanju, planiranju i provođenju revizija učinka, primjeni INTOSAI profesionalnog okvira i drugim aktuelnim pitanjima revizije javnog sektora.