Представници Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске др Милован Бојић руководилац Сектора ревизије учинка и Младенко Марковић ревизор учинка боравили су 23.09.2020. године у радној посјети Државној ревизорској институцији Србије. Испред Државне ревизорске институције Србије састанку су присуствовали др Душко Пејовић предсједник Државне ревизорске институције и главни државни ревизор, Стојанка Миловановић и Ивица Гавриловић врховни државни ревизори.

У складу са Споразумом о професионалној сарадњи између Државне ревизорске институције Србије и Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске, који је потписан фебруара 2020. године, тема састанка била је професионална сарадња која се односи на ревизију учинка. На састанку је примарно разговарано о провођењу паралелних ревизија учинка, како би се на тај начин равијали институциоанални капацитети и професионална сарадња двије ревизијске институције. Састанак је био и прилика да се разговара и о другим облицима професионалне сарадње, праксама и искуствима у организовању, планирању и провођењу ревизија учинка, примјени INTOSAI професионалног оквира и другим актуелним питањима ревизије јавног сектора.