Uobičajeno, VRI provode finansijske revizije računovodstvenih postupaka i finansijskih izvještaja subjekata iz javnog sektora, te revizije usklađenosti kojima se provjerava usklađenost aktivnosti, transakcija i informacija u odnosu na propise kojima su one regulisane. Takođe, VRI provode revizije učinka kako bi se ispitala efektivnost, efikasnosti ekonomičnost aktivnosti, programa i projekata u nadležnosti vlade i institucija javnog sektora.

Kako je to definisano Zakonom o reviziji javnog sektora Republike Srpske, Glavna služba za reviziju ovlašćena je da provodi: reviziju finansijskih izvještaja, reviziju usklađenosti, reviziju učinka i druge specifične revizije