Уобичајено, ВРИ проводе финансијске ревизије рачуноводствених поступака и финансијских извјештаја субјеката из јавног сектора, те ревизије усклађености којима се провјерава усклађеност активности, трансакција и информација у односу на прописе којима су оне регулисане. Такође, ВРИ проводе ревизије учинка како би се испитала ефективност, ефикасности економичност активности, програма и пројеката у надлежности владе и институција јавног сектора.

Како је то дефинисано Законом о ревизији јавног сектора Републике Српске, Главна служба за ревизију овлашћена је да проводи: ревизију финансијских извјештаја, ревизију усклађености, ревизију учинка и друге специфичне ревизије