Skraćenica koja se koristi i označava „vrhovnu revizijsku instituciju“, odnosno instituciju javnog sektora u određenoj jurisdikciji koja je jedinstvena i nezavisna u vršenju revizije u okviru ustavom ili zakonom definisanog mandata. VRI na engleskom jeziku je SAI, tj. Supreme Audit Institution.

VRI u Republici Srpskoj je Glavna služba za reviziju javnog sektora Republike Srpske (skraćeno:GSRJS RS) čiji je rad regulisan Zakonom o reviziji javnog sektora Republike Srpske.
(Vidjeti još: Vrste revizije koje provodi VRI i Modeli organizovanja VRI).