Скраћеница која се користи и означава “врховну ревизијску институцију”, односно институцију јавног сектора у одређеној јурисдикцији која је јединствена и независна у вршењу ревизије у оквиру уставом или законом дефинисаног мандата. ВРИ на енглеском језику је SAI, тј. Supreme Audit Institution.

ВРИ у Републици Српској је Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске (скраћено: ГСРЈС РС) чији је рад регулисан Законом о ревизији јавног сектора Републике Српске.
(Видјети још: Врсте ревизије које проводи ВРИ и Модели организовања ВРИ).