Da bi bile korisne u finansijskom izvještavanju, informacije moraju da vjerodostojno prikazuju ekonomske i druge fenomene koje tvrde da predstavljaju. Vjerodostojan prikaz se postiže kada je slika određenog fenomena potpuna, neutralna i bez materijalnih grešaka.

Vjerodostojno predstavljanje finansijskih informacija se ne odnosi na tačnost u svakom smislu. Oslobođenost od grešaka znači da u opisu fenomena ne postoje greške ili previdi, i da je proces korišćen za pripremu prezentovanih informacija odabran i primijenjen bez grešaka u samom procesu. Na primjer, procjena neke cijene ili vrijednosti ne može se odrediti kao tačna ili netačna. Međutim, predstavljanje te procjene može da bude vjerodostojno ako je iznos jasno i tačno opisan kao procjena, ako su priroda i ograničenja procesa procjenjivanja objašnjeni, i nisu učinjene greške prilikom odabira i primjene odgovarajućih procesa za pravljenje procjene. Vjerodostojno predstavljanje, samo po sebi, ne rezultira obavezno u korisnim informacijama, a to u značajnoj mjeri zavisi od korisnika finansijskih informacija. Informacije koje vjerodostojno prikazuju ekonomski ili neki drugi fenomen oslikavaju suštinu osnovne transakcije, drugog događaja, aktivnosti ili okolnosti – što nije uvijek nužno isto kao i njihov pravni oblik.