Да би биле корисне у финансијском извјештавању, информације морају да вјеродостојно приказују економске и друге феномене које тврде да представљају. Вјеродостојан приказ се постиже када је слика одређеног феномена потпуна, неутрална и без материјалних грешака.

Вјеродостојно представљање финансијских информација се не односи на тачност у сваком смислу. Ослобођеност од грешака значи да у опису феномена не постоје грешке или превиди, и да је процес коришћен за припрему презентованих информација одабран и примијењен без грешака у самом процесу. На примјер, процјена неке цијене или вриједности не може се одредити као тачна или нетачна. Међутим, представљање те процјене може да буде вјеродостојно ако је износ јасно и тачно описан као процјена, ако су природа и ограничења процеса процјењивања објашњени, и нису учињене грешке приликом одабира и примјене одговарајућих процеса за прављење процјене. Вјеродостојно представљање, само по себи, не резултира обавезно у корисним информацијама, а то у значајној мјери зависи од корисника финансијских информација. Информације које вјеродостојно приказују економски или неки други феномен осликавају суштину основне трансакције, другог догађаја, активности или околности – што није увијек нужно исто као и њихов правни облик.