Kada se revizor uzdržava od izražavanja mišljenja zbog nemogućnosti da prikupi dovoljno adekvatnih revizijskih dokaza tada se:

a) jasno navodi da revizor ne iznosi mišljenje o finansijskim izvještajima;

b) navodi da zbog značaja pitanja opisanih u pasusu “Osnov za uzdržavanje od izražavanja mišljenja” revizor nije bio u mogućnosti da prikupi dovoljno adekvatnih revizijskih dokaza da obezbijedi osnov za revizijsko mišljenje i

c) mijenja izjavu koja se zahtijeva standardom ISA 700 u kojoj stoji da je izvršena revizija finansijskih izvještaja, tako da stoji da je revizor angažovan na reviziji finansijskih izvještaja.

Za širi uvid pogledati: Mišljenje revizora i Modifikovano mišljenje.