Када се ревизор уздржава од изражавања мишљења због немогућности да прикупи довољно адекватних ревизијских доказа тада се:

а) јасно наводи да ревизор не износи мишљење о финансијским извјештајима;

б) наводи да због значаја питања описаних у пасусу “Основ за уздржавање од изражавања мишљења” ревизор није био у могућности да прикупи довољно адекватних ревизијских доказа да обезбиједи основ за ревизијско мишљење и

ц) мијења изјаву која се захтијева стандардом ISA 700 у којој стоји да је извршена ревизија финансијских извјештаја, тако да стоји да је ревизор ангажован на ревизији финансијских извјештаја.

За шири увид погледати: Мишљење ревизора и Модификовано мишљење.