Uporedne informacije gdje su iznosi i druga objelodanjivanja za prethodni period uključeni kao integralni dio finansijskih izvještaja tekućeg perioda, s namjerom da se tumače povezano sa iznosima i drugim objelodanjivanjima za tekući period (koje se nazivaju “iznosi tekućeg perioda”). Nivo detaljnosti uporednih iznosa i objelodanjivanja prvenstveno zavisi od toga koliko su oni relevantni u odnosu na iznose tekućeg perioda.