Упоредне информације гдје су износи и друга објелодањивања за претходни период укључени као интегрални дио финансијских извјештаја текућег периода, с намјером да се тумаче повезано са износима и другим објелодањивањима за текући период (које се називају “износи текућег периода”). Ниво детаљности упоредних износа и објелодањивања првенствено зависи од тога колико су они релевантни у односу на износе текућег периода.