Uporedne informacije gdje su iznosi i druga objelodanjivanja za prethodni period (najčešće godinu) uključeni radi poređenja sa finansijskim izvještajima tekućeg perioda ali, ako su predmet revizije, pominju se u revizijskom mišljenju. Nivo detaljnosti informacija uključenih u te uporedne finansijske izvještaje je uporediv sa nivoom detaljnosti informacija u finansijskim izvještajima tekućeg perioda.