Упоредне информације гдје су износи и друга објелодањивања за претходни период (најчешће годину) укључени ради поређења са финансијским извјештајима текућег периода али, ако су предмет ревизије, помињу се у ревизијском мишљењу. Ниво детаљности информација укључених у те упоредне финансијске извјештаје је упоредив са нивоом детаљности информација у финансијским извјештајима текућег периода.