Iznosi i objelodanjivanja uključeni u finansijske izvještaje koja se odnose na jedan ili više prethodnih perioda, u skladu sa primjenljivim okvirom finansijskog izvještavanja.