Износи и објелодањивања укључени у финансијске извјештаје која се односе на један или више претходних периода, у складу са примјенљивим оквиром финансијског извјештавања.