Stvarni iznosi prezentovani na istoj računovodstvenoj osnovi, istoj osnovi klasifikacije, za iste entitete i za isti period kao i odobreni budžet.