Izraz koji se koristi u kontekstu pogrešnog iskazivanja da bi se opisao efekat pogrešnih iskaza na finansijske izvještaje ili mogući efekat na finansijske izvještaje, ukoliko pogrešni iskazi postoje a nisu otkriveni usljed nemogućnosti da se pribave dovoljni i adekvatni revizijski dokazi.
(Vidjeti: Kvalifikovano mišljenje)