Израз који се користи у контексту погрешног исказивања да би се описао ефекат погрешних исказа на финансијске извјештаје или могући ефекат на финансијске извјештаје, уколико погрешни искази постоје а нису откривени усљед немогућности да се прибаве довољни и адекватни ревизијски докази.

(Видјети: Квалификовано мишљење)