Ovo je računovodstveni koncept, odnosno ključni kvalitet koji informacije uključene u finansijske izvještaje opšte namjene moraju da imaju. “Suština iznad forme” nije identifikovana kao posebna ili dodatna kvalitativna karakteristika zato što je već ugrađena u koncept vjerodostojnog prikaza gdje je objašnjeno da „informacije koje vjerodostojno prikazuju neki ekonomski ili drugi fenomen oslikavaju suštinu osnovne transakcije, drugog događaja, aktivnosti ili okolnosti – što nije uvijek nužno isto kao i njihov pravni oblik“.