Ово је рачуноводствени концепт, односно кључни квалитет који информације укључене у финансијске извјештаје опште намјене морају да имају. “Суштина изнад форме” није идентификована као посебна или додатна квалитативна карактеристика зато што је већ уграђена у концепт вјеродостојног приказа гдје је објашњено да „информације које вјеродостојно приказују неки економски или други феномен осликавају суштину основне трансакције, другог догађаја, активности или околности – што није увијек нужно исто као и њихов правни облик“.