Struktura izvještaja revizije učinka nije strogo definisana u standardizovanoj formi, nego je svaka VRI sama određuje i definiše. Suština je da izvještaj omogući jasnu prezentaciju rezultata revizije svim ciljnim korisnicima. Okvirno Izvještaj revizije učinka ima sljedeću strukturu:

⦁ Zaključak revizije učinka koji potpisuje glavni revizor

⦁ Predgovor (gdje se uopšteno opisuju osnovni principi revizije učinka)

⦁ Rezime (nalaza, zaključaka i preporuka)

⦁ Uvod u kome se navode:

⦁ Pozadina i motivi revizije

⦁ Predmet revizije i revizijska pitanja

⦁ Dizajn i metodološki okvir revizije (uključujući: Obim i ograničenja revizije, izvore revizijskih dokaza, metode prikupljanja i analize dokaza, kriterijume revizije učinka)

⦁ Sadržaj i struktura izvještaja

⦁ Opis predmeta revizije, gdje se bliže definišu:

⦁ Karakteristike predmeta revizije

⦁ Institucionalne uloge, nadležnosti i odgovornosti

⦁ Pravna i profesionalna regulativa karakteristična za područje i predmet revizije

⦁ Nalazi (strukturisani u zavisnosti od konkretne revizije)

⦁ Zaključci revizije

⦁ Preporuke revizije.

Izvještaj revizije učinka sadrži i druge dijelove po potrebi, kao što su prilozi, lista skraćenica, lista grafikona i ilustracija, posebna upućivanja ako se radi o paralelnoj/kooperativnoj reviziji i drugo.