Rezultat obavljene finansijske revizije je revizijski izvještaj. Kako je zakonskim mandatom definisano, Glavna služba za reviziju u Republici Srpskoj u okviru angažmana finansijske revizije provodi reviziju finansijskih izvještaja i reviziju usklađenosti. Iz tog razloga, svaki izvještaj o provedenoj finansijskoj reviziji sadrži Izvještaj (Mišljenje glavnog revizora) o reviziji finansijskih izvještaja i o reviziji usklađenosti. Forma mišljenja je standardizovana i u skladu sa odgovarajućim Međunarodnim standardima revizije i standardima za javni sektor (uključujući ISA 700 – 799 i ISSAI 2700 – 2799). Shodno standardima za reviziju usklađenosti obavezno je navođenje kriterijuma (propisa i regulative) koji su korišćeni u reviziji usklađenosti, te je i to jedan od obaveznih dijelova u svakom izvještaju finansijske revizije. Osim toga, radi lakšeg i bržeg uvida sve preporuke koje se nalaze u dijelu izvještaja “Nalazi” i koji logično slijede iza pripadajućih nalaza i zaključaka su objedinjene i navedene u dijelu “Rezime datih preporuka” i to odvojeno za svaku vrstu revizije. Poglavlje “Nalazi” u pravilu ima slobodnu formu, ali se zbog ujednačenosti koristi ista definisana strukturu sa dijelovima koji logično slijede uobičajenu strukturu finansijskog izvještavanja.