Strateško planiranje je aktivnost kojom se utvrđuju strateška opredjeljena i strateški pravci i ciljevi vrhovne revizijske institucije za period na koji se odnosi. Strateškim planom vrhovne revizijske institucije utvrđuju se strateška opredjeljenja, strateški pravci razvoja kao i potencijalna područja i prioriteti kada je riječ o reviziji učinka. Strateško planiranje revizije učinka polazi od osnovnog cilja revizije učinka a to je promovisanje dobrog upravljanja, a doprinosi i odgovornosti i transparentnosti. Strateški plan je osnova za godišnje i planiranje pojedinačnih revizija učinka.