Стратешко планирање је активност којом се утврђују стратешка опредјељена и стратешки правци и циљеви врховне ревизијске институције за период на који се односи. Стратешким планом врховне ревизијске институције утврђују се стратешка опредјељења, стратешки правци развоја као и потенцијална подручја и приоритети када је ријеч о ревизији учинка. Стратешко планирање ревизије учинка полази од основног циља ревизије учинка а то је промовисање доброг управљања, а доприноси и одговорности и транспарентности. Стратешки план је основа за годишње и планирање појединачних ревизија учинка.